به گزارش اقتصادران، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه مجموعا ۲۸۵ همت تسهیلات مسکن تخصیص داده شده که بیش از ۱۰۲ همت آن بر دوش بانک مسکن و ۶۶ همت به عهده بانک ملی بوده است. در مقابل ۱۰ بانک دیگر شامل رفاه، ملت و تجارت هرکدام کمتر از ۲۸ و بیشتر از ۲ همت اعتبار بابت وام مسکن پرداخت کرده‌اند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها بابت مسکن طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ منتشر شده است. مشاهده می‌شود در بازه مورد بررسی مجموعا حدود ۲۸۵ همت اعتبار توسط ۲۶ بانک و موسسه اعتباری به پرداخت رسیده است.

در این میان بخش بسیار بزرگی از تسهیلات اعطا شده توسط بانک مسکن و ملی تخصیص یافته است به‌گونه‌ای که حدود ۱۰۲ همت از تسهیلات مسکن را بانک مسکن و حدود ۶۶ همت از آن را بانک ملی به دوش کشیده است.

1403011901

همچنین بانک رفاه و ملت نیز با ارقام ۲۷ و ۲۳ همت در مقام سوم و چهارم از نظر پرداخت تسهیلات مسکن قرار گرفته‌اند. در ادامه مشاهده می‌شود بانک تجارت و پاسارگاد هرکدام حدود ۱۴ همت وام مسکن طی ۱۱ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ تخصیص داده‌اند.

علاوه بر این موضوع، بانک‌های سپه و صادرات حدود ۷ تا ۸.۵ همت از تسهیلات پرداختی بابت مسکن را از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ۱۴۰۲ بر عهده داشته‌اند. در مقابل تسهیلات مسکن پرداختی بانک‌های سامان، شهر، پارسیان و توسعه تعاون از ۲ تا ۴.۵ همت متفاوت بوده است. همچنین هر یک از بانک‌های خاورمیانه، پست‌بانک، کشاورزی و سینا نیز حدود ۱ تا ۲ همت تسهیلات مسکن طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ تخصیص داده‌اند.

در نهایت حدود ۳ همت نیز توسط ۱۳ بانک و موسسه اعتباری بابت تسهیلات مذکور پرداخت شده که شامل بانک گردشگری، اقتصاد نوین، کارآفرین، صنعت و معدن و دی می‌شود.

دیگران خوانده‌اند، شما نیز بخوانید...
واگذاری اراضی مسکونی بنیاد مسکن برای تامین هزینه ساخت مراکز آموزشی روستایی