به گزارش اقتصادران، امروز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز تمدید شد.

اوایل مهر سال ۹۷ بود که عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی، پس از مشکلاتی که برای ولی‌الله سیف رئیس قبلی این بانک و احمد عراقچی معاون او درباره مداخلات در بازار ارز به وجود آمد، درخواست مجوز از سران سه قوه برای مداخله ارزی در بازار ارز کرد.

این مجوز به این دلیل درخواست شد تا بانک مرکزی از مرجعی همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ابزارهای لازم از جمله ابزارهای مداخله در بازار اسکناس و بازار فردایی داشته باشد.

پس از این درخواست با موافقت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، حوزه اختیارات بازارساز برای مداخله در بازار ارز افزایش یافت و اختیارات لازم به رئیس‌کل بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز اعطا شد تا بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات ارزی با دست باز عمل کند.

به گفته همتی، او از این اختیارات استفاده نکرده است، زیرا مسیر بازار از مسیر دیگری رقم خورد.

تا دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی و حتی قبل از آن، تصمیم برای مداخله در بازار ارز توسط خود بانک مرکزی گرفته می‌شد، در این دوره کمیته مداخلات ارزی وجود نداشت.

در دوره ریاست علی صالح‌آبادی بر بانک مرکزی از این اختیارات استفاده شد که در کنار آن، رکنی به نام کمیته مداخلات ارزی در بانک مرکزی ایجاد شد.

کمیته مداخلات ارزی که یک نهاد فرادستگاهی بود از نهادهای خاص و دستگاه‌های دیگر در آن حضور داشتند.

در دوره محمدرضافرزین این روند ادامه پیدا کرد و فرزین اختیارات بیشتری از صالح‌آبادی پیدا کرد.

دیگران خوانده‌اند، شما نیز بخوانید...
آشفته بازار شرکت‌های هواپیمایی

فرزین در روزهای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۲ در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که با دستور ادامه بررسی اختیارات ارزی بانک مرکزی تشکیل شد، اختیارات بیشتری را درخواست کرد.

در این جلسه مقرر شد با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی، اختیارات ارزی بانک مرکزی افزایش یابد.

حال پس از یک سال، اختیارات بانک مرکزی برای مداخله ارزی در بازار ارز تمدید شد.