داده‌های موجود نشان می‌دهد، در پاییز ۱۴۰۱، رشد ارزش افزوده صنعت برابر ۵٫۸ درصد بود اما در پاییز سال گذشته این رشد منفی ۱٫۳ گزارش شد.

طبق گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در این مدت ارزش افـزوده معـدن درمقابل با رشد ۰٫۳ درصدی روبرو بوده و به حدود ۲۹٫۶ هزارمیلیارد تومان رسیده است. رشد ارزش افزوده معدن از زمستان ۱۴۰۱ آغاز شد و تا پاییز ۱۴۰۲ ادامه یافت.

برمبنای آمار رسمی، ارزش افـزوده معـدن در بهار ۱۴۰۲ برابر با ۱٫۳ درصد بود. این رقم در تابستان سال گذشته رشد کرد و به ۱٫۷ درصد رسید. ولی در پاییز مجددا افت کرد؛ ولی کماکان مثبت ماند. رقم ثبت شده برای پاییز سال گذشته ۰٫۳ درصد بود این رقم برای فصل سوم ۱۴۰۱ هم گزارش شده بود.

تولید کالاهای منتخب معدنی و صنعتی در 9 ماهه 1402