به گزارش اقتصادران، بررسی جدیدترین ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که نیمه بیکاری مردان کل کشور در زمستان ۱۴۰۲ کمتر شده است. به بیان دقیق تر شمار مردانی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و یا در شغل غیرمرتبط با مهارت و دانش خود اشتغال داشته اند، کاهش یافته است.

کاهش نیمه بیکاری مردان کل کشور در زمستان ۱۴۰۲

جدیدترین ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۲،‌ نیمه بیکاری مردان کل کشور کاهش یافته است. «نیمه بیکاری» یا «اشتغال ناقص» به حالتی اطلاق می گردد که در آن نیروی کار کمتر از میزان استاندارد مشخص شده در هفته(۴۴ ساعت و بیشتر) کار کرده و یا مشغول کار غیرمرتبط با دانش، مهارت و تجربه خود بوده است. با توجه به اینکه افراد شاغل نیمه بیکار نمی‌توانند از حداکثر توان خود در بازار کار استفاده کنند، بنابراین می توان گفت که در این حالت بهره‌وری آن‌ها کمتر از حد بهینه شده است. از این رو بررسی جمعیت شاغلین نیمه بیکار به کل جمعیت شاغل دارای اهمیت است. از این نسبت به عنوان «سهم اشتغال ناقص» یاد شده است.

دیگران خوانده‌اند، شما نیز بخوانید...
این 7 خودرو در سامانه یکپارچه خودروهای داخلی به فروش می رسند

شواهد آماری نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۲ از مجموع جمعیت مردان شاغل در کشور، ۹٫۴ درصد اشتغال ناقص داشته اند. به بیان دیگر از هر ۱۰۰ مرد شاغل در بازار نیروی کار، بیشتر از ۹ مرد کمتر از حد استاندارد کار کرده و یا شغل غیرمرتبط با تخصص و دانش خود را تجربه کرده‌اند. بررسی‌ها حاکی از آن است که این رقم نسبت به زمستان ۱۴۰۱ کاهش ۱٫۱ واحد درصدی داشته است. به بیان دیگر شمار مردان دارای اشتغال ناقص در زمستان ۱۴۰۲ در کل کشور نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

آنچه تاکنون مطرح شده است یک تصویر کلی از وضعیت سهم اشتغال ناقص مردان کل کشور بوده است. در ادامه به بررسی سهم اشتغال ناقص مردان به تفکیک هر استان در زمستان ۱۴۰۲ پرداخته و تغییرات آن نسبت به فصل مشابه در سال ۱۴۰۱ بررسی شده است.

1 1 1024x657 - این 9 استان در تله اشتغال ناقص افتادند!

سهم اشتغال ناقص مردان ۲ استان از مرز ۲۰ درصدی گذشت

بررسی ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۲ سهم اشتغال ناقص مردان کل کشور در محدوده ۰٫۷ تا ۲۸٫۹ درصدی نوسان داشته است.

در استان «خراسان شمالی» از مجموع مردان شاغل در بازار کار، ۲۸٫۹ درصد، نیمه بیکار بوده اند. بدین ترتیب این استان بالاترین سهم از اشتغال ناقص مردان را در میان ۳۱ استان به خود اختصاص داده است. البته این سهم در یک استان دیگر نیز بیشتر از ۲۰ درصد برآورد شده است. به بیان دقیق تر مردان «لرستانی» نیز در زمستان ۱۴۰۲، سهم ۲۵ درصدی از نیمه بیکاری در گروه مردان را تجربه کرده‌اند. این نرخ در سایر استان‌ها کمتر از ۲۰ درصد برآورد شده و تنها در یک استان به زیر ۱ درصد رسیده است.

در استان «یزد» از مجموع مردان شاغل، ۰٫۷ درصد از حداکثر مهارت و دانش خود استفاده نکرده و یا کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند. بدین ترتیب این استان بر پایین‌ترین پله رده بندی سهم جمعیت شاغل در میان ۳۱ استان کشور قرار گرفته است. لذا می توان گفت مردان شاغل یزدی، نسبت به دیگر استان‌ها بیشترین بهره وری را از حیث ساعت کاری استاندارد و مهارت‌های مرتبط با اشتغال خود در بازار کار تجربه کرده‌اند.

دیگران خوانده‌اند، شما نیز بخوانید...
وام برای خودروسازان یا رانت پول؟!

افزایش بهره وری مردان شاغل در ۹ استان کشور

بررسی تغییرات سهم اشتغال ناقص مردان در استان‌های ایران نشان می‌دهد که این رخداد در ۹ استان کشور در زمستان امسال نسبت به فصل مشابه در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. «خراسان شمالی» با ثبت افزایش ۴٫۹ واحد درصدی بیشترین مقدار تغییر فزاینده را در نیمه بیکاری مردان به ثبت رسانده است. افزایش سهم نیمه بیکاری در گروه مردان در ۸ استان دیگر کمتر از ۴ واحد درصد گزارش شده است.

سهم اشتغال ناقص مردان در ۲۲ استان نیز همراه با کاهش بوده است. به بیان دیگر در ۲۲ استان کشور،‌ از جمعیت مردان نیمه بیکار کاسته شده و بهره‌وری آن‌ها در بازار کار افزایش یافته است. «مرکزی» و «آذربایجان شرقی» بیشترین میزان کاهش در سهم اشتغال ناقص استانی را در چهارمین فصل سال گذشته نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱ داشته‌اند.

2 2 1024x657 - این 9 استان در تله اشتغال ناقص افتادند!